CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Tư vấn về quản trị CNTT cho doanh nghiệp: công nghệ thông tin đã giờ đây không chỉ là một trong các nghiệp vụ của doanh nghiệp mà là một nghiệp vụ mang tính chiến lược. Thế nhưng, với mỗi doanh nghiệp, việc tổ chức bộ máy này như thế nào để vừa phù hợp chiến lược chung vừa đáp ứng kịp với xu hướng là cả một vấn đề. Chúng tôi sẽ giúp bạn điều này với những kinh nghiệm đa dạng nhất mà chúng tôi có.
  • Tư vấn lựa chọn phần mềm/giải pháp quản trị: việc lựa chọn một giải phảp/phần mềm đều xuất phát từ nhu cầu thực tế hoạt động. Tuy nhiên, để nhu cầu thực tế và phần mềm được cung cấp thực sự vừa vặn với nhau lại là điều khó nhất và dễ dẫn đến rủi ro nhất khi lựa chọn đầu tư. Chúng tôi sẽ tư vấn bạn dựa trên việc hiểu rõ nhất có thể về nhu cầu của bạn và các giải pháp tương ứng trên thị trường
  • Gia công phần mềm theo yêu cầu: với việc đồng hành và bám sát các hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi luôn cố găng hiểu rất rõ các nhu cầu phát sinh từ hoạt động để có thể ứng dụng phần mề. Với các nhu cầu nhỏ lẻ và đặc thù, chúng tôi sẵn sàng gia công theo yêu cầu của doanh nghiệp dựa trên kinh nghiệm và đội ngũ sẵn có
  • Gia công ứng dụng di động (app) theo yêu cầu: các hoạt động digital mang tính chiến lược theo xu hướng công nghệ 4.0 chắc chắn không thể thiếu các ứng dụng di động. Không chỉ tư vấn chiến lược digital và triển khai các công cụ website, social và marketing, chúng tôi cũng là những chuyên gia về tư vấn và phát triển các ứng dụng di động phục vụ những nhu cầu khác nhau